Vad vi gör

Vad vi gör

Under våra femton veckor långa program, får tonårspojkar från utsatta miljöer möjlighet att umgås, leka och lära med målsättningen att förändra destruktiva attityder och värderingar kring kvinnor och flickor.


Genom motiverande och positiv undervisning inbjuder vi unga pojkar att bli en del av att förändra negativa saker i kulturen och samhället, inte som hjältar utan sida vid sida med kvinnor och flickor. De får också redskap att hantera livet i stort och får en bättre självbild, ökad kapacitet att kommunicera med människor och hantera konflikter.


Det programkoncept som vi använder oss av har under fler år implementerats i olika delar av Indien, med mycket goda resultat.


Studier av programmets resultat har visat att kvinnor i deltagarnas närhet har upplevt en markant och positiv förändring i deras beteende och synsätt på kvinnor. Det finns också många vittnesmål om hur detta program resulterat i reducerat våld och diskriminering, avvärjt tvångsgifte och kvinnomisshandel, hjälpt flickor att få fortsätta skolan etc.


Programmet får alltså ringar på vattnet – bland familj, vänner, grannar och i samhället i stort.


Låter detta intressant? Hör av dig.


Tillsammans förändrar vi världen, en pojke i taget!